×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم

gegli

انسان . روان. فراروان

× !-- begin of gohardasht.com profile every where source code-- language=java src=http://www.gohardasht.com/gohardasht.asp?username=nemat entezari&th=1.png/ !-- end of gohardasht.com profile evry where source code --
×

آدرس وبلاگ من

entezari.goohardasht.com

آدرس صفحه گوهردشت من

goohardasht.com/nemat entezari

لیست دوستان

سمبل ها ومعانی کلیدی آنها در طالع بینی


Planetary Symbols and their Meanings
THE SIGNS Ruler
ARIES : Spontaneous activity Mars.
TAURUS: Consolidation, stability Venus.
GEMINI: Duality, communication Mercury.
CANCER: Receptivity, nurturing Moon.
LEO: Self-realization, creativity Sun.
VIRGO: Organisation, analysis Mercury.
LIBRA : Balance, relating Venus.
SCORPIO : Intimacy, penetration Pluto/Mars.
SAGITTARIUS: Knowing, expanding horizons Jupiter.
CAPRICORN: Responsibility, striving Saturn.
AQUARIUS: Humanitarian, consciousness Saturn/Uranus.
PISCES: Selflessness, spirituality Jupiter/Neptune.

THE PLANETS
THE SUN: Identity, individuality, the father.
THE MOON : Instincts, the unconscious, the mother.
MERCURY: Mentality, communication, siblings, travel.
VENUS: Love, romance, partnership, values, women.
MARS: Drives, sexuality, men, brothers, desire.
JUPITER: Wisdom, vision, expansion, convictions, space.
SATURN: Challenge, concentration, restriction, time.
URANUS : Originality, renewal, revolution, eccentricity.
NEPTUNE: Transcendence, spirituality, illusion, suffering.
PLUTO: Transformation, humiliation & power, underworld.

THE HOUSES
HOUSE 1 : Self absorption, personal projection, appearance.
HOUSE 2: Values, self worth, finances and assets, security.
HOUSE 3: Travel, local network, siblings, communication.
HOUSE 4 : Foundations, family, ancestors, home atmosphere.
HOUSE 5 : Self-expression, children, identity security, play.
HOUSE 6 : Service, working environment, health, integration.
HOUSE 7 : Partnership, dealings with others, adversaries.
HOUSE 8 : Others' resources, inheritance, secret powers, death.
HOUSE 9 : Long-distance travel, beliefs, higher education, law.
HOUSE 10 : Ambitions, authorities, goals, professional expression.
HOUSE 11 : Social affinities, groups, friendships, political visions.
HOUSE 12 : Withdrawal, isolation, the divine, the inner worlds.

ASPECTS
CONJUNCTION : Fusion of energy, unity, singularity.
OPPOSITION : Separation, projection, split, polarity.
TRINE : Harmonious resources, creativity, insight.
SQUARE : Disharmony, diverging needs, conflict.
SEXTILE : Mental and social resources, creative harmony.
QUINCUNX : Servility, compulsiveness, lack of integration.
SEMISQUARE : Hidden tension, selfish antisocial tendencies.
SESQUISQUARE : Compulsive behaviour, power trips.
SEMISEXTILE : Either material or spiritual drive for integration.

???????????????????..

یکشنبه 23 شهریور 1393 - 7:22:23 PM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم

Copyright ©2003-2023 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Dr. Mohammad Hajarian

در Google Play دریافت کنید